Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης
CATEGORY: Education Hub

Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης

Course Access: Lifetime
Course Overview

Το πρόγραμμα ¨Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας” απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και αποτελεί προϊόν του ευρωπαϊκού έργου Practice (πρόγραμμα Erasmus+). Στόχος του είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να προωθήσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικές, πολιτικές, διαπολιτισμικές ικανότητες και τη κριτική σκέψη των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προλαμβάνοντας την ριζοσπαστικοποίηση.