Εκπαίδευση για την κοινωνική πρόοδο

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα για την επίτευξη των στόχων τους.

Εξερευνήστε τα προγράμματα που παρέχονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών ινστιτούτων και κορυφαίων κοινωνικών οργανισμών.

POWERED BY:

Εκπαίδευση για την κοινωνική πρόοδο

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα για την επίτευξη των στόχων τους.

Εξερευνήστε τα προγράμματα που παρέχονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών ινστιτούτων και κορυφαίων κοινωνικών οργανισμών.

POWERED BY:

Εκπαίδευση για την κοινωνική πρόοδο

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα για την επίτευξη των στόχων τους.

Εξερευνήστε τα προγράμματα που παρέχονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο πανεπιστημίων, ακαδημαϊκών ινστιτούτων και κορυφαίων κοινωνικών οργανισμών.

POWERED BY:

Πρόγραμμα L.I.N.K.

The European Family Lab L.I.N.K. programme is your virtual gateway to deepen your knowledge to better support families and children in your community.

Οι συνεργάτες μας

Σχετικά με το Education Hub

Η αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων απαιτεί νέες λύσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις. Απαιτεί αλλαγή του τρόπου σκέψης και ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα και τους οργανισμούς να επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο. Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια τεχνογνωσία του KMOP στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την εκπαίδευση και την έρευνα, παρέχουμε επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες για δια βίου μάθηση. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα και ομάδες να πλοηγηθούν στο κοινωνικό τους οικοσύστημα προς την επίτευξη των στόχων τους και να συμβάλουν σε ένα πιο συμπεριληπτικό και βιώσιμο μέλλον.

Ανακαλύψτε

Το πρόγραμμα που σας ταιριάζει καλύτερα

Για ιδιώτες

Διαδικτυακά μαθήματα | Εκπαιδεύσεις | Διαδικτυακά σεμινάρια

  • Κοινωνική ευθύνη

  • Ανθρώπινα δικαιώματα

  • Δεοντολογία

  • Βιωσιμότητα

  • Απασχολησιμότητα

Για οργανισμούς

Διαδικτυακά μαθήματα | Προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας Εκπαίδευση | Webinars

  • Περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση
  • Διαφορετικότητα και ένταξη

  • Δεοντολογία

  • Προσαρμοσμένα θέματα

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές προσφέρουν ελκυστικά και συνεργατικά εξατομικευμένα μαθήματα, που παραδίδονται επιτόπου για ιδιώτες και οργανισμούς

Ηλεκτρονική μάθηση

Συμμετέχετε σε ιδιαίτερα διαδραστικά προγράμματα από το σπίτι ή το γραφείο σας, τα οποία παρέχονται online από πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

Χρηματοδοτικός Φορέας

Active Citizens Logo
Ίδρημα Μποδοσάκη logo
Solidarity Official logo
Διδώ logo

Φορέας υλοποίησης – Εταίρος

KMOP logo
ΕΣΗΕΜ-Θ logo