Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ-Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας ΑΜΚΕ (ΚΜΟΠ) και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ι.Κ.Ε. (ΙΝΕΠΑΚ), υλοποιεί υπηρεσίες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Πειραιά, με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Πειραιά προσφέρει δράσεις υποστήριξης σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και τις οικογένειές τους.

Σκοπός είναι η ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ, αλλά και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης ενήλικων ΑμεΑ. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα ωφεληθούν μέσα από υπηρεσίες υποστήριξης (π.χ. φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, κ.λπ.), εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ΑμεΑ και ομάδες υποστήριξης για οικογένειες ΑμεΑ.

Καλούμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο έργο, επικοινωνώντας:

Το ωράριο λειτουργίας του χώρου είναι από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή). Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της δράσης.

Η διάρκεια της δράσης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ (22SYMV011605252 2022-11-15), µε δυνατότητα επέκτασης.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.