Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Λόγω της παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης τα άτομα Τρίτης Ηλικίας μερικές φορές βιώνουν αισθήματα μοναξιάς και ανασφάλειας που προέρχονται από το ευρύτερο κοινωνικό ή ακόμα και από το οικείο τους περιβάλλον.

Ο στόχος του Έργου

Η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων μέσω της κάλυψης των αναγκών τους και της κοινωνικής τους ενδυνάμωσης.

Τι προσφέρουμε;

  • Κατ’οίκον υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη
  • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε άτομα άνω των 68 ετών που διαμένουν στο Δήμο Πειραιά με προτεραιότητα στη Β’ και Γ’ Δημοτική Κοινότητα.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εκείνος που μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, δεν γερνάει ποτέ”