Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ – Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας ΑΜΚΕ (ΚΜΟΠ) και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας Ι.Κ.Ε. (ΙΝΕΠΑΚ), υλοποιεί υπηρεσίες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Πειραιά, με στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα.

Ειδικότερα, ο Δήμος Πειραιά προσφέρει δράσεις υποστήριξης ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η καταπολέμηση των εν δυνάμει διακρίσεων που υφίστανται οι ΑμεΑ, ώστε σε συνδυασμό με θετικά μέτρα δράσης να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους. Η δράση αφορά σε υπηρεσίες παροχής εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας όπως, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπεία, υποστήριξη χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού κ.α. και σε υπηρεσίες παροχής εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και σε αυτοεξυπηρετούμενους ΑμεΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε και με το Πάρκο Αργυροκάστρου, προκειμένου να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας σε όσους τις χρειάζονται, σε συνεννόηση πάντα με τους υπεύθυνους της Δομής.

Με την έναρξη της νέας φθινοπωρινής περιόδου, ανανεώσαμε την συνεργασία μας   προκειμένου να συν διαμορφώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου και να συζητήσουμε πως θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, προς όφελος των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας:

Το ωράριο λειτουργίας του χώρου είναι από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).