Στις 08 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με θέμα τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Στην εκδήλωση συζητήθηκαν τρόποι ενθάρρυνσης για την ενεργό συμμετοχή των νέων με αναπηρίες στα κοινά, τρόποι διευκόλυνσης για τη συμμετοχή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες και ενδυνάμωσής τους ώστε να εκφράζουν στην άποψή τους για τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Η συζήτηση αυτή είχε διαδραστικό χαρακτήρα, καθώς τόσο τα ΑμεΑ όσο και οι γονείς τους κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψη τους μέσω της καλλιτεχνικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα της ζωγραφικής.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.