Το έργο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στον Δήμο Πειραιά» αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Πειραιά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Δράσεις ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης με γνώμονα οχτώ βασικούς πυλώνες: την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση.

Υποστήριξη εφήβων / νέων με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης σε εφήβους και στις οικογένειές τους.

Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδα ημέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβιώσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωή τους.

ΝΕΑ

  • Επίσκεψη στο 1ο Γυμνάσιο Πειραιά

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης: «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στον Δήμο Πειραιά»

  • Δράση στο Α2 ΚΑΠΗ του Πειραιά

  • Δράση στο Γ2 ΚΑΠΗ του Πειραιά

  • Ξεκίνησαν οι δράσεις ενημέρωσης στο Πάρκο του Αργυροκάστρου

  • Συμμετοχή στο Piraeus Sports Fest

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο υλοποιείται απο το ΚΜΟΠ-Κόμβος Εκπαίδευσης και Καινοτομίας ΑΜΚΕ σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ.Α.Κ.